Het Arsenaal|Voorschoten
projecten > Het Arsenaal
Het Arsenaal
Voorschoten

In opdracht van Niersman begeleidt M2 een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet. De bedoeling is om te komen tot een herontwikkeling van het Segaar/Arsenaalterrein, dat kan rekenen op voldoende draagvlak onder omwonenden en andere belanghebbenden. De gemeente Voorschoten staat bij dit proefproject meer op afstand.

Status project: de voortgang is hier te volgen.
Projectinformatie
  • In opdracht
  • begeleiding pilot