Het Arsenaal|Voorschoten
projecten > Het Arsenaal
Het Arsenaal
Voorschoten

In opdracht van bouwonderneming Niersman heeft M2 een pilot in het kader van de nieuwe Omgevingswet begeleid. Met de bedoeling om te komen tot een herontwikkeling van het Segaar/ Arsenaalterrein, dat kan rekenen op voldoende draagvlak onder omwonenden en andere belanghebbenden.
Projectinformatie
  • Ontwikkeling in opdracht tbv
    pilot nieuwe omgevingswet